ประวัติบริษัท

ประวัติความเป็นมา ของบริษัท HI-COOK (Thailand) Co., Ltd

24 Dec 1953   : ก่อตั้งบริษัท Asahi Sosetsu Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น  
                         ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ
HI-COOK (Thailand) Co., Ltd

20 May 1956   : เริ่มขายเครื่องจักรสำหรับทำครัว

18 Apr 1962   : เริ่มมีการผลิตเครื่องจักรสำหรับทำครัวภายในโรงงาน

01 Feb 1965   : เริ่มขายเครื่องทอดระบบสายพานภายใต้ยี่ห้อ “HI-COOK”

28 Sep 1969   : ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสมาคมสิ่งประดิษฐ์ของประเทศญี่ปุ่น

01 Dec 1976   : โรงงานแห่งแรก “Matto” สร้างเสร็จสมบูรณ์

20 Jun 1982   : มีการทำข้อตกลงร่วมกันทางด้านเทคนิคกับบริษัท
                         Heat & Control ประเทศสหรัฐอเมริกา

21 Nov 1987   : สำนักงานใหญ่ ย้ายไปอยู่ที่โรงงาน “Matto”

21 Nov 1988   : เริ่มการผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับแป้งและขนมปัง

20 Dec 1994   : ก่อตั้ง
“Asahi Sosetsu Korea Co., Ltd” ในประเทศเกาหลี

16 Dec 1996   : ก่อตั้ง
“Asahi Engineering Co., Ltd” ในประเทศญี่ปุ่น

20 May 2000   : ก่อตั้ง
“Kunshan Asahi Metatek Food Machinery Co.,Ltd.” ในประเทศจีน

05 Dec 2005   : ได้รับรางวัลกรังปรีซ์ ในการประกวดออกแบบครั้งที่ 32 ซึ่งจัดโดยจังหวัด Ishikawa 
                         นับเป็นการเปิดตัวสำหรับเครื่องทอดขนาดกะทัดรัดแบบใหม่รุ่น “DEBUT-11”

28 Mar 2007   : ก่อตั้ง
“HI-COOK (Thailand) Co., Ltd”  ตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ ประเทศไทย

9 Jan 2014      : ก่อตั้ง “Asahi Sosetsu (Thailand) Co., Ltd”  ตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ ประเทศไทยปัจจุบัน "HI-COOK (Thailand)" ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 11 ปี
และมากกว่า 65 ปี สำหรับบริษัทแม่ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ตลอดจนมี
"Asahi Sosetsu (Thailand)" เป็นโรงงานประกอบเครื่องจักรขนาดเล็ก
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการได้ใช้เครื่องจักรของเรามากยิ่งขึ้น
 
 
 
 


 

Copyright by hicook.co.th
Engine by MAKEWEBEASY