Machine by HI-COOK (Thailand)(4) | Fryer Machine(5) | Oven Machine(5) | Coating Machine(3) | Other Machine(4) | Our Partner(3)
  Fryer Machine
Fryer : Gas Type(1)| Fryer : Electric Type(3)| Fryer : Heat Exchanger Type(1)
[ +zoom ]
ELECTRIC FRYER : เครื่องทอดไฟฟ้ารุ่น "DEC"

ELECTRIC FRYER
จุดเด่นของเครื่อง
  • เครื่องทอดระบบไฟฟ้าขนาดกระทัดรัด 
  • สายพานสามารถยกขึ้นและลงอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า
  • หน้าจอระบบสัมผัส ง่ายต่อการใช้งาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

HEAT EXCHANGER FRYER : เครื่องทอดระบบแลกเปลี่ยนความร้อนรุ่น "DLNC"
ELECTRIC FRYER : เครื่องทอดระบบไฟฟ้ารุ่น "Debut-11"
ELECTRIC FRYER : เครื่องทอดระบบไฟฟ้ารุ่น "DENC"
Fryer : Gas Type

Copyright by hicook.co.th
Engine by MAKEWEBEASY