Machine by HI-COOK (Thailand)(4) | Fryer Machine(5) | Oven Machine(5) | Coating Machine(3) | Other Machine(4) | Our Partner(3)
  Other Machine
Grill Marker(1)| Wedge Mixer(1)| Pasterizer(1)| Infrared Oven(1)
[ +zoom ]
INFRARED OVEN : เครื่องย่างรุ่น "BB"

OVEN
จุดเด่นของเครื่อง
  • ระบบเตาเผาด้านบนและล่างแยกเป็นอิสระจากกัน
  • หัวแก็สด้านบนสามารถปรับระดับความสูงได้
  • หัวแก็สด้านล่างได้ถูกออกแบบมาพร้อมระบบเปลวไฟด้านข้าง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

GRILL MARKER : เครื่อง GRILL MARKER รุ่น "HN"
WEDGE MIXER : เครื่องผสมอาหารรุ่น "WEDGE 900S"
Pasteurizer

Copyright by hicook.co.th
Engine by MAKEWEBEASY